Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Izrada baze podataka › Izrada baze podataka

Izrada baze podataka

Za vreme trajanja podrške sistema socijalne zaštite deci bez roditeljskog staranja i deci palih boraca, podaci o njima se nalaze u ustanovama socijalne zaštite. Međutim ne postoji baza podataka kao polazna osnova za sistem praćenja uz pomoć koje se mogu dobiti podaci o ovim mladim ljudima nakon napuštanja sistema socijalne zaštite. Iz tog razloga ne postoje ni podaci o broju ili procentu mladih koji su se zaposlili i uspešno osamostalili, kao ni podatak o broju ili procentu onih koji su se ponovo našli u sistemu socijalne zaštite kao korisnici drugih socijalnih usluga. Istovremeno ne postoje sublimirani podaci o broju, uzrastu i stručnoj spremi mladih koji uskoro napuštaju, kao ni mladih koji su napustili sistem socijalne zaštite i nalaze se u fazi osamostaljivanja, fazi za čiju uspešnost je imperativ ostvarivanje radnog odnosa i mogućnost obezbeđivanja egzistencije.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zbog svega navedenog je u svoju strategiju uvrstilo izradu baze podataka. Ovakva baza sadrži podatke o mladima iz ove dve socijalne kategorije sa teritorije cele Republike Srbije koji će u narednih godinu dana napustiti sistem socijalne zaštite, kao i o onima koji su napustili sistem socijalne zaštite ali nisu još uvek ostvarili prvo zaposlenje.

Cilj izrade ovakve baze je da se da se obezbedi skup podataka o mladima iz navedenih kategorija te da se omogući da se u najkraćem mogućem roku odgovori na zahteve tržišta rada i poslodavaca.

Sa strateškim partnerom projekta, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u okviru projekta Budi svoj započeta je izrada pomenute baze podataka.

Podaci se prikupljaju intervjuisanjem mladih iz navedenih kategorija u opštinama u kojima žive. Prilikom intervjua popunjavaju i formular sa detaljnim podacima, koji se zatim unosi u bazu. Osim ličnih podataka, na ovaj način dostupne su informacije o njihovoj stručnoj spremi, mogućnošću eventualne prekfalifikacije zarad prilagođavanja tržištu rada, mogućnošću dislociranja iz gradova u kojima trenutno žive zarad ostvarivanja radnog odnosa, kao i stečene veštine i znanja.

Dostupnost bazi će biti omogućena predstavnicima Mnistarstva i projekta Budi svoj, za potrebe realizacije zapošljavanja mladih bez roditeljskog staranja i dece palih boraca.

 

Svim kompanijama koje će pristupati projektu sa ciljem zapošljavanja mladih iz teško zapošljivih kategorija biće predstavljene aktivne mere zapošljavanja i subvencije propisane od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Na taj način dodatno će se stimulisati poslodavci da pružaju stručnu obuku i da zapošljavaju decu bez roditeljskog staranja i decu palih boraca.