Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Gradimo snove › Gradimo snove

Gradimo snove

                                                                Gradimo snove

 

Cilj smeštaja dece u kuću na selu, u okviru aktivnosti Budi svoj na selu, je da se osposobe za samostalni život na selu. Tokom smeštaja u kući deca treba da steknu osnovna znanja o poljoprivredi, radne navike i veštine. Isto tako, treba da nauče i kako da plasiraju proizvode koje naprave. Ipak, da bi otpočeli sa samostalnim životom, osim ovih znanja, potrebna su im i finansijska sredstva.

Kako bi se sredstva neophodna da mladi započnu svoj život obezbedila, planirano je da se kreira online platforma koja bi služila za prikupljanje sredstava za decu.

Kao pripremna aktivnost, realizovala bi se serija grupnih radionica i individualnih intervjua sa decom, kako bi deca zajedno sa trenerom kreirali plan za budućnost.

Tokom ovih razgovora deca bi mogla da izraze svoje nade, snove, strahove u vezi sa svojom budućnošću. Na osnovu razgovora bio bi kreiran „san“ deteta – koji sadrži sve ono što dete želi u životu. Nakon toga bi se kreirala finansijska procena troškova realizacije plana, odnosno „lični budžet“ deteta, kao i konkretne aktivnosti koje dete treba da preduzme kako bi ostvarilo svoj san.

U dogovoru sa detetom na online platformi prezentovao bi se san deteta, potreban budžet, kao i iznos prikupljenih sredstava. Potencijalno bi dete iznelo svoj san putem video snimka. Portal bi imao sledeće sekcije: DONIRAJ, O nama, Uspešne priče, Uključi se, Blog, Sponzor, Kontakt. Uplate bi se pribavljale od strane građana i kompanija – tako da bi se paralelno radilo na promovisanju projekta putem socijalnih mreža, ali i targetirano prema CSR odeljenjima većih kompanija. Osim na ovaj način, planirano je da se lični računi dece pune i kroz prodaju proizvoda koji se izrade na farmi. Deca ne bi samostalno raspolagalo svojim sredstvima, već zajedno sa savetnikom.

Aktivnosti:

  • Izrada snova dece:
    • Realizacija radionica i individualnih intervjua sa decom (do kraja prvog meseca boravka u kući)
    • Izrada nacrta „snova“
    • Dogovor o konkretnim aktivnostima i koracima sa decom (izrada „ugovora“)
  • Dizajn prezentacija sna određenog deteta;
  • Promocija sna deteta (socijalne mreže, informisanje donatora);
  • Podrška detetu prilikom realizacije sna.

Gradimo snove online platforma bi u prvoj fazi podrazumevala sadržaj šestoro dece useljenih u prvu kuću, a nakon toga i ostalih mladih širom zemlje. Na samom sajtu bi bili postavljeni vizuali svih kompanija koje bi „ostvarivale snove mladih“.