Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Predstavi Sve › Predstavi sVe

Predstavi sVe

 

                                                                        

 Predstavi sVe u Novom Sadu

Aktivnost projekta Budi svoj - Predstavi sVe ima za cilj da mladim ljudima koji završavaju školovanje i samim tim izlaze iz sistema socijalne zaštite pomogne u pronalaženju adekvatnog zaposlenja i osamostaljivanju mladih bez roditeljskog staranja, sa fokusom na najvažniji momenat u procesu zapošljavanja, a to je lično predstavljanje kandidata za posao potencijalnim poslodavcima.

 

Aktivnost obuhvata 5 gradova, centralnih u regionu/okrugu, a odvija se u dve faze:

 

1)      Obuka polaznika na temu izrade CV-a  i predstavljanja sebe poslodavcima:

 

Organizovanje dvodnevnih radionica sa ciljem obuke polaznika u komunikacionim/prezentacionim veštinama, sa konkretnom temom predstavljanja budućim poslodavcima, kao i izrada odgovarajućeg CV-a,  video predstavljanja i prateće ppt. prezentacije na temu „Ko sam ja“.  

Osim same pripreme kandidata ideja je i da se obraćanje potencijalnom poslodavcu, u digitalnom formatu, postavi u bazu podataka koja bi putem interneta bila dostupna partnerima programa „Budi svoj/Predstavi sVe“ i drugim potencijalnim poslodavcima. 

 

2)      Organizovanje jednodnevnih događaja:

 

Cilj ovih događaja je da predstavnici privrednog sektora, kao potencijalni poslodavci, dobiju informacije o deci i mladima bez roditeljskog staranja, izazovima koji ih očekuju u procesu  osamostaljivanja, o značaju i važnosti njihovog stupanja u radni odnos, kao i o subvencijama koje mogu ostvariti primajući u prvi radni odnos mlade iz ove kategorije.

Događaj  uključuje uvodnu reč domaćina, predstavljanje programa subvencija NSZ-a, predstavljanje kandidata (u formi 3-minutnih prezentacija), kratkih jedan-na-jedan intervjua (mladih sa poslodavcima) i izjava za medije.    

Pozivnice na događaj će biti upućene, osim predstavnicima privrede, Privrednoj komori Srbije, predstavnicima lokalne samouprave, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i predstavnicima medija.